Architect Miel Wijnen heeft tijdens de gemeenteavond een presentatie gegeven over de mogelijkheid tot het bouwen van een nevenruimte. Samen met zijn collega Geert Bos is hij tot de conclusie gekomen, dat een nevenruimte binnen de kerk niet mogelijk is als rekening wordt gehouden met het pakket van eisen. Naast de kerk is er wel een onverwachte mogelijkheid, namelijk aan de zuidzijde tussen de twee beeldbepalende bomen op het pleintje, net naast het muurtje. Heldere schetsen en plaatjes maakten indruk op de ruim 35 bezoekers van de avond. Met een 3-D-illustratie wordt duidelijk hoe de nevenruimte er in de toekomst uit zou kunnen zien. Aan de restauratiecommissie is nu de uitdaging om in verder overleg uit te zoeken of dit mooie gebouwtje met vergader- en ontvangstzaal in de komende tijd werkelijkheid kan worden…

kerk artist impression

 

Namens de restauratiecommissie,

Frits Kool