Op woensdag 20 oktober vond onder warme belangstelling een gemeentegesprek plaats over LHBTIQ+. Onder leiding van Franneke Hoeks, pastor binnen de San Salvator geloofsgemeenschap, werden wij op kundige wijze door het woud aan termen door het onderwerp geloodst. Franneke heeft theologie gestudeerd in Tilburg en heeft jaren voor de Zusters van Liefde gewerkt. Haar rustige en duidelijke manier van presenteren gaf allen de gelegenheid meer kennis te vergaren over genderidentiteit en genderexpressie. Twee woorden die samenvatten hoe een mens zichzelf ervaart en voelt. Dat uit zich in mentale en fysieke zin.

Na inleidende woorden werd de aanwezigen gevraagd in contact te treden met iemand, die men nog niet zo goed kende. Dat leverde een soort stoelendans op – Coronaproof? – met als gevolg een gesprek over dit onderwerp tussen twee mensen, waarbij de een sprak en de ander luisterde, en omgekeerd. Met als opdracht aan de luisteraar om in één woord het gesprokene samen te vatten. Een mooie oefening. Vervolgens speelden we een soort Bingo, waarbij op een speelkaart allerlei termen, samenhangend met LHBTIQ+, in een vakverdeling geplaatst waren. Franneke gaf een omschrijving van de term. Het duurde toch even voor het eerste Bingo klonk. Waarmee vastgesteld werd dat het leerzaam was.

In het tweede deel van de avond werd ingegaan op de wijze waarop de Bijbel over dit onderwerp spreekt, met een toelichting op een tekst in Romeinen 1. Tijdens het gesprek werd benadrukt dat we vanuit respect en liefde tot elkaar verder na willen denken over dit onderwerp. De stichting ‘’Wijdekerk” werd besproken (www.wijdekerk.nl) en er werd nadrukkelijk opgemerkt dat wij als gemeente een veilige plek willen zijn en blijven voor diverse mensen en voor mensen met diverse opvattingen. Gespreksavonden als deze helpen verschillen te overbruggen en begrip voor elkaar te krijgen. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn om wel verbonden te blijven. Vastgesteld kan worden dat we als gemeente samen op weg gaan om met meer begrip onze weg vervolgen. Met dank aan Franneke Hoeks en de organisatie. En aan elkaar vanuit respect. Leve de liefde!

page6image1741568