Op 7 november aanstaande is er een tweede gemeente-avond in onze kerk. Naar aanleiding van de eerste avond, jl. 19 september, bespreken we de door de kerkenraad geformuleerde doelen, zoals uit die avond naar voren zijn gekomen. Verder komen de beroepingscommissie en profielschets voor een nieuwe predikant aan de orde.

In de kerk vindt u vanaf zondag 29 oktober een verslag van alle ingebrachte punten en een verslag van de wijze waarop de eerste avond, 19 september jl., is verlopen. Gemeenteleden zullen de beleidsdoelen toegemaild krijgen.

Ook als u er de eerste vergadering niet bij kon zijn, bent u van harte uitgenodigd vanavond mee te denken en doen!

 

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 u met koffie/thee. Van harte welkom!

Namens de kerkenraad, Carina Harms

 

Eerdere aankondiging gemeente-avond 19 september:

Vanavond zal er een gemeente-avond in onze kerk plaatsvinden, waarbij alle leden van onze gemeente zijn uitgenodigd. Indien u onverhoopt geen uitnodiging per mail hebt ontvangen, verzoeken we u dit bericht als zodanig te beschouwen. De kerkenraad wil samen met u van gedachten wisselen over het beleid van onze gemeente, als startpunt voor een nieuw beleidsplan en daarmee samenhangende profielschets voor een nieuw te beroepen predikant in opvolging van onze huidige predikant ds. Roel Knijff. Aan gemeente-leden is gevraagd namen te noemen van mensen die zij geschikt achten als lid van de beroepingscommissie. U kunt nog tot het einde van de vergadering een naam/namen noemen. Wij hopen op uw betrokken en enthousiaste inbreng!

Volgende gemeente-avond: dinsdag 7 november 2017