Na gemeenteavonden over beleid voor de toekomst en de invulling voor de predikantsplaats is het nu tijd om invulling te geven aan dat beleid. De kerkenraad zal daar in haar nieuwe samenstelling mee aan de slag gaan en daarover wordt u zeker nader geïnformeerd. Een van de tien beleidspunten was echter ‘geloofsverdieping’ en ‘geloofsgesprek’. Omdat Marloes inmiddels alweer een paar weken bij ons aan het werk is, kunnen we daar alvast een start mee maken. We nodigen u en jullie dan ook van harte uit om op 13 maart naar het eerste gemeentegesprek te komen. Het zal gaan over ‘wonderen’.

We beginnen met een verkenning van het thema. Waar denk je aan bij ‘wonderen’, wat roept het op?

Daarna bespreken we een wonderverhaal uit de bijbel. Ds. Marloes Meijer zal vertellen hoe dat door de eeuwen heen is uitgelegd en welke uitleg je er in deze tijd aan kunt geven. Het mooie van de wonderverhalen is dat ze zo open zijn. Het wonder is geen goocheltruc waarvan je kunt ontdekken hoe die ‘werkt’. Toch hebben de uiterst serieuze en geïnspireerde evangelisten een heel aantal wonderen opgeschreven. Zijn dat tekens van de goddelijkheid van Jezus, zijn dat vooral uitingen van beperktere kennis van vroeger, of wordt er nog iets anders mee bedoeld?

Laten we maar vast verklappen dat er geen eenduidig antwoord op die vraag is. De uitleg van deze verhalen kent dus ook een open einde. Uiteindelijk vul je zelf in hoe dit verhaal jou en jouw leven raakt. Daarom leek dit ons een mooi thema om eens met elkaar, in alle open- heid, over in gesprek te gaan. Zo komen we meer van elkaar en elkaars geloof op het spoor.

Van harte welkom in de kerk! 13 maart om 19:30