20 juni was het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. 

In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in het eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. 

De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. 

Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. 

Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. 

Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost-Nigeria. 

Zondag 23 juni collecteert de diaconie voor dit doel. 

Bent u niet in de kerk? Een bijdrage op rekening van de diaconie NL23 RABO 012.19.15.158 is heel welkom!

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.