Een nieuwe Plaatselijke Regeling

Afgelopen tijd hebben moderamen en kerkenraad gewerkt aan een nieuwe Plaatselijke Regeling (PR), voluit: ‘Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PKN-gemeente in Engelen’. De oude dateerde van de tijd van het tot stand komen van onze PKN-gemeente Engelen en was toe aan aanpassing aan de huidige praktijk en tijd. 

De PR is een praktisch, maar ook principieel document, gebaseerd op de kerkelijke ordinantie, waarin zaken zijn vastgelegd als samenstelling kerkenraad, verkiezing kerkenraadsleden en predikanten, werkwijze en besluitvorming, kerkdiensten en vermogensrechtelijke aangelegenheden.

In onze laatste versie zaten nog een paar punten van nader overleg, o.a. over onze keuze van voorgangers, over het zegenen van levensverbintenissen en, meer praktisch, over de wijze waarop betalingsbevoegdheden geregeld zijn. 

Om op de eerste twee punten kort in te gaan: voorgangers in Engelen vallen doorgaans onder de ordinantie, maar niet iedereen is bevoegd. Denk bijvoorbeeld aan een lezing, muziekoptredens, een meditatieve viering of preek van de leek, gehouden door eigen gemeenteleden of derden. Op gezette tijden willen wij hen in Engelen een podium geven iets van hun geloofsleven met de gemeente en anders betrokkenen te delen. We beschrijven vervolgens wel dat typische taken van de predikant, zoals bediening van doop en avondmaal, ook bij de predikant blijven. En dat wie er ook voorgaat, de kerkenraad verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de diensten.

Ook over het zegenen van levensverbintenissen hebben wij goed met elkaar van gedachten gewisseld. Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn en willen daarom dat ook levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in Engelen gezegend kunnen worden. Daar zijn, zoals gebruikelijk wat procedurele voorwaarden aan verbonden, over aanvraag, gesprek met de kerkenraad, bekendmaking in de gemeente en lidmaatschap van een van de betrokkenen van een PKN-gemeente.

De kerkenraad heeft de regeling inmiddels vastgesteld en wil u als gemeentelid desgewenst hierover graag verder informeren.

Op woensdagavond 11 september organiseren we een inloopspreekuur en bent u van harte welkom in de kerk van 19.30 – 20.30 uur. De komende tijd zal de regeling in de kerk ter inzage liggen. Natuurlijk kunt u altijd de scriba mailen als u een digitaal exemplaar wilt ontvangen.

Namens de kerkenraad,

Eric en Carina