Lampion gaat uit voor een lange traditie in Engelen…

Het huidige Drie Koningen Comité, bestaande uit Tiny Waltmans, Carina van Keulen, Yvonne Assmann en Astrid van Diepen heeft besloten om het Driekoningen-zingen, ieder jaar gehouden op 6 januari in Engelen, te beëindigen. Of eigenlijk liever gezegd, heeft moeten besluiten om te stoppen aangezien het aantal kinderen dat deelnam aan de actie de laatste jaren steeds minder werd. De laatste keer waren er maar vier groepjes naar de kerk gekomen. Kort daarna is de knoop doorgehakt. Het was een moeilijke beslissing want de comitéleden weten dat dit pijn doet in Engelen.

Het Drie Koningen Comité werd in 1972 opgericht door Tineke Kaal en zij werd in de loop der jaren door veel mensen uit Engelen bijgestaan. Er waren jaren bij dat de huisjes, waarmee de koninkjes langs de deuren gingen, niet aan te slepen waren. De koninkjes liepen zelfs in de polder en op het industrieterrein om ook daar geld op te halen voor het goede doel.

 

 

 

 

 

Het goede doel stond altijd centraal en er zijn heel wat goede doelen over de hele wereld gesteund vanuit Engelen. Daar mag Engelen trots op terugkijken. Menig kind uit Engelen dat nu volwassen is heeft er waarschijnlijk nog mooie herinneringen aan. Maar ook de bewoners ontvingen de koninkjes vaak met open armen, vooral in het oude dorp bleef men tot op het laatst ook trouw steunen.

Het Drie Koningen Comité wil via deze weg alle koninkjes en vooral ook alle inwoners van Engelen die deze acties hebben gesteund door alle jaren heen, hartelijk danken. Ook dank aan diaconie van de Protestantse Kerk die alle jaren een flinke duit in de collectezak deed en zo de eindopbrengst flink verhoogde.

Tijden veranderen en dat merkten we: kinderen hebben het druk na school met BSO, sportclubjes, op vakantie gaan. Gebrek aan tijd is helaas een fenomeen geworden in onze gehele samenleving, niet alleen in Engelen.

De laatste jaren reikte het comité aan het best verklede groepje een prijsje uit. Dit jaar voor het laatst. De prijs was een lege portemonnee met daarin een engeltje. Dit Engeltje draagt een hart. Echte rijkdom zit van binnen, in je hart. Je portemonnee kan leeg zijn, maar je kunt je toch rijk voelen om iets te doen voor een ander. Met recht reikten we dit presentje uit aan het best verklede groepje kinderen die, ondanks vakantietijd en de winterkou, toch naar de kerk kwamen en voor het goede doel op pad gingen.

Op 6 januari 2017 liepen de kinderen in Engelen voor de 45ste en -naar nu blijkt- laatste keer Drie Koningenzingen sinds 1972. Het doel was om geld in te zamelen voor Stichting Mirjam in Malawi. Een stichting waar Engelenaren Ans en Wil van de Langenberg zich al jarenlang voor inspannen.

Brabants Dagblad, Driekoningen, 2015

Omdat er dankzij “El Ninjo” het afgelopen jaar te weinig regen is gevallen, is op de meeste plaatsen een slechte of een mislukte oogst. Het doel van Stichting Mirjam in Malawi is dan ook om zoveel mogelijk geld in te zamelen om in Malawi mais te kopen en de allerarmsten te helpen, zodat er in elk geval niemand dood hoeft te gaan van de honger. Op de website van deze stichting kunt u nog veel meer lezen: www.stichting-mim.nl

Mocht u de koningen gemist hebben en toch nog een donatie willen doen aan Stichting Mirjam in Malawi, dan kan dat via rekeningnummer NL98RABO0121119572 o.v.v. Drie Koningen 2017.

 

De opbrengst van het Drie Koningen zingen 2017 bedraagt in totaal € 1.010- . Een hele mooie opbrengst, zeker als je weet dat er maar twee groepjes in het oude dorp Engelen te vinden waren en één groepje in kasteel Beeckendael; ze zijn bovendien allen door de bittere kou langs de deuren gegaan. In dit bedrag zit ook de bijdrage van de diaconie van de Protestantse Gemeente Engelen, van 500 euro. Alle gevers: hartelijk dank!

Namens onze kerk een hartelijke groet,

Astrid van Diepen