Op 6 januari kwamen de koninkjes uit Engelen weer langs de deuren met, zoals elk jaar, een huisje waar geld in gedoneerd kan worden. De opbrengst gaat dit jaar naar ‘Afrika at Heart ‘, een mooie, kleine stichting, onder leiding van Henri van Delft. Met zijn stichting bouwde hij zelf een schooltje in Malawi en de koninkjes uit Engelen zongen dit jaar voor schoolbanken.

Mijn zoon Floris deed ook mee met zijn twee (katholieke) vriendjes. De “Driekoningen actie” wordt al vierenveertig jaar (!) gehouden in Engelen en wordt zeer gewaardeerd, met name in het oude dorp, waar de actie al veel langer bestaat. De kinderen zijn nog steeds enthousiast, want ze worden overal aangemoedigd en geprezen (en krijgen veel lekkers mee…). En wat een verrassing, toen de dag erna, op 7 januari, deze Drie Koningen maar liefst de voorpagina van het Brabants Dagblad sierden! U begrijpt, de foto hangt inmiddels ook achter in de kerk!

Afbeelding 1

Voor mij een foto met een oecumenisch karakter: Katholiek en Protestant, “samen op weg”, door Engelen. Gedrieën haalden ze in hun huisje bijna €130 op. Alle huisjes samen brachten maar liefst € 1.304 euro bijeen, waarvan €500 is gedoneerd door de diaconie van onze Kerk. Kan het oecumenischer?

Hulde aan alle kinderen die dit jaar weer zo enthousiast én met resultaat hebben meegedaan!

Astrid van Diepen

De timmerman van het dorpje Majarilo in Malawi, heeft voor maanden werk! Wat fijn, want hij mag 65 bankjes gaan maken voor de school. De school telt 800 leerlingen en in elke klas zitten er 100! Dus nu komen er bankjes voor een volle klas en nog eens 15 meer! Nu dus voor één klas allemaal braaf in een bankje, twee aan twee. Wat een geweldig resultaat voor de 37 koninkjes die de kou trotseerden en het fantastische bedrag bij elkaar zongen. Henri van Delft, die de hele tijd aanwezig was, is dolgelukkig! Ieder bedrag dat in een huisje zat, werd onmiddellijk aan Malawi doorgegeven! Het was daar meteen feest! Dank aan alle lieve koninkjes! Dank aan onze trouwe sponsors en aan jullie goede gevers! Alles gaat ook werkelijk naar Malawi, het totale bedrag. Geweldig bedankt voor het bedrag, dat we van jullie mochten ontvangen. Het zal zeker weer goed terecht komen.

Namens het hele comité

Tineke Kaal