In een nieuwe editie van de ‘moreel kompas’ bijeenkomsten in Engelen, debatteren twee deskundige sprekers met elkaar en met u over actuele dilemma’s in de gezondheidszorg, die ook voor veel andere sectoren relevant zijn.

Er zijn twee thema’s:

Thema 1: het budget of de patiënt? Kosten voor gezondheidszorg nemen toe. Organisaties in de gezondheidszorg gaan voor patiënten, maar ook voor een gezonde bedrijfsvoering. Er is veel discussie of de vaak hoge kosten van dure medicijnen acceptabel zijn als dit onderzoek naar nieuwe medicijnen financiert. Ondertussen wordt de verantwoordelijkheid om kosten en patiëntbelang af te wegen steeds meer bij dokters neergelegd. Zitten we in onze zorg op de goede koers? Wat is hier het moreel kompas?

Thema 2: regels of eigen oordeel? Artsen lopen steeds meer risico bij het maken van fouten. Volgen van richtlijnen en protocollen geeft hen veiligheid, maar kan ook leiden tot overdiagnostiek en behandeling. Hoe kunnen patiënten de best passende zorg krijgen zonder dat professionals te veel risico lopen? Welke rol speelt een moreel kompas hierin?

gezondheidsz-5[2]

Sprekers:

Kees van Grootheest, voormalig huisarts, voormalig directeur Lareb en emeritus hoogleraar geneesmiddelenbewaking en geneesmiddelenveiligheid Rijksuniversiteit Groningen

Jorg Oddens (oncologisch uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis)

Discussieleider:

Jet Wiechers, partner bij Holland Venture, voormalig partner KPMG-Plexus.
Korte biografieën vindt u hier.

We kijken wederom uit naar een levendige bijeenkomst, met een divers publiek op:

Datum: Dinsdagavond 17 mei
Plaats: Protestantse Kerk, de Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen

Inloop: vanaf 19.30 uur is er koffie
Aanvang debat: 20.00 uur
Na afloop: een goed glas wijn
Toegang: vrij; na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten.

Voor vragen: Frederik de Bruijne T 06-5127037