Deze zomerperiode t/m september, collecteren we (digitaal en in de diensten) voor het Inloopschip in Den Bosch.

Zelf schrijven zij op de website:

“Wij willen de daklozen een leefbare en huiselijke omgeving bieden. Zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. Deze mensen hebben over het algemeen begeleiding nodig bij administratie, financiën, inkomen, huisvesting, werk en gezondheid. Onderdelen in de begeleidingsplannen zijn ontwikkeling van persoonlijke en woonvaardigheden en het stabiliseren en normaliseren van het leven. Voor deze groep is het Inloopschip 24 uur per dag open. Zij moeten zich ’s ochtends inschrijven voor een slaapplaats. Zij worden actief ingezet in de organisatie van de opvang: gastheerschap, hulp bij onderhoud van de leefomgeving, helpen bij kookactiviteiten.

Voor de thuislozen richten wij ons op begeleiding en ondersteuning. Deze begeleiding is gericht op zinvolle dagbesteding en herstel van sociale contacten. Er is gratis koffie en thee beschikbaar.”

Zowel vanuit onze gemeente als vanuit de PKN Den Bosch zijn er al contacten met de stichting.

Onze ervaring is dan ook dat uw bijdrage goed terecht komt en direct besteed wordt aan de mensen die dat nodig hebben.

Helpt u mee? Uw bijdrage is welkom op NL23 RABO 0121 9151 58 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Engelen, onder vermelding van Inloopschip.
Van harte aanbevolen, en alvast hartelijk dank!

Peter Polling