Catechese

Catechese is bestemd voor jongeren van de middelbare school en begint waar de Kinderkringen ophouden. In de catechesegroep worden onderwerpen besproken die de jongeren zelf aandragen. De gesprekken krijgen soms een vervolg in bezoeken, maaltijden en/of nadere interviews. Zo zijn de jongeren naar de Joodse wijk in Antwerpen geweest, hebben ze samen een Joodse maaltijd gekookt, zijn ze naar de Taizé bijeenkomst in Rotterdam geweest en hebben ze gesproken met bisschop Simonis over de Katholieke Kerk. Een verslag van dit gesprek door Marek Janse de Jonge kun je hier lezen.

We werken samen met de naburige St. Lambertusparochie en de Protestantse kerk van Vlijmen. De catechese wordt via mail onderling afgesproken en vindt doorgaans plaats in de pastorie van de parochie (Graaf van Solmsweg 75 Engelen). Leiding is in handen van ds. Roel Knijff. Ook geïnteresseerd? Meld je aan via Contact.