“Jubelt het uit!”, zong de cantorij aan het einde van de Kerstnachtdienst. Dat willen de leden van de cantorij ook de komende jaren graag blijven doen: om de kerkgangers te ondersteunen bij het zingen van minder bekende liederen en hopelijk ook om diezelfde kerkgangers te laten genieten van hun zang. Om de veertien dagen oefenen we (meestal op donderdagavond) en een paar keer per jaar “treden we op”, alles onder leiding van onze dirigente Nadezda Butenko. In ieder geval op Kerstavond of Kerstmorgen, en op Goede Vrijdag of Paaszondag, zingen we in de dienst.

Het afgelopen jaar hebben verschillende leden van de cantorij moeten stoppen vanwege andere drukke werkzaamheden. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Het maakt niet uit wat u bent: bas, tenor, alt, sopraan of iets daartussen. U hoeft geen tweede Christina Deutekom of Pavarotti te zijn om mee te kunnen zingen (al hopen we dat, als u ècht vals zingt, u van deelname afziet). De repetities zijn gezellig (al moet er natuurlijk ook hard gewerkt worden), je leert veel nieuwe, mooie liederen en het geeft een voldaan gevoel als het optreden goed is gelukt.

Lijkt de cantorij u wat en wilt u eens een repetitie bijwonen? Neem dan contact op met Merina Polling (06-14643279) of Nadezda Butenko (06-30660465). De eerstvolgende repetitie is donderdag 12 februari vanaf 20.00 uur. U bent dan van harte welkom.

De cantorij