Op 6 april is er een bijpraat-avond, waar we als kerkenraad met de gemeente in gesprek gaan over wat er speelt, welke besluiten de kerkenraad heeft genomen, waar op dit moment over wordt gesproken en wat de toekomstverwachtingen zijn. We hopen daar ook uw ideeën te horen over de kerk, de gemeente en de koers die wij samen met u willen varen de komende jaren. Van harte welkom!

Peter Polling, scriba PGE