Op woensdag 10 april is er in onze kerk een bijpraatavond, inloop vanaf 19:45, start om 20:00.

Wilt u wel eens weten wie er zijn bij die cursus Vieren en wat daar gebeurt? Of ontdekken wat een Kerklab is? Wilt u
meedenken over de nabije en verdere toekomst van onze kerk en ook over wat er nu gebeurt? Kom dan naar de bijpraat-avond. Op deze avond geven we uitleg over actuele ontwikkelingen, over financiën, ontwikkeling Engelerschans, kliederkerk, oecumene, verkenning samenwerking in de regio, duurzaamheid, zorgen
rondom samenstelling en bemensing van kerkrentmeesters/kerkenraad en we nemen tijd voor alles waar u zelf vragen over heeft. Het wordt een avond waarop u niet alleen wordt bijgepraat, maar u ook kunt meepraten. Wat vindt u zelf? Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat de kerk een actieve, levende gemeenschap blijft, ook in de toekomst? Hoe blijven we een open gemeenschap, waar iedereen zich gezien en welkom weet, zichtbaar en actief in ons dorp?

Dus: zorg dat je erbij bent! IEDEREEN van harte welkom!