Beroepingswerk, februari 2018

Na het vertrek van ds. Knijff naar Breda is in december de beroepingscommissie geïnstalleerd. De beroepingscommissie bestaat uit Hansje van den Berg, Harmke Scholing, Jeanine Teulings-van der Stelt, John Meijer, Rogier Izeboud (namens de kerkenraad), Frits Kool (voorzitter) en ds. Wil van Egmond (begeleiding en advies).

Aan de regionale commissie van de Protestantse Kerk (RCBB) is toestemming gevraagd een predikant te beroepen die een aanstelling krijgt voor 50%. Van deze tijd zal tweederde worden gebruikt voor werk in onze eigen kerkelijke gemeente en éénderde voor diaconaal werk in ons dorp en het werkgebied van onze kerk. De predikantskosten zullen dan ook voor 2/3 door de kerk en voor 1/3 door de diaconie worden gedragen.

Inmiddels is van de RCBB de zogenaamde solvabiliteitsverklaring ontvangen en dus kan de beroepingscommissie echt aan het werk. Er is een advertentie geplaatst in het maandblad Woord en Weg en meer informatie over de vacature is te vinden op de website van de Protestantse Kerk Nederland. Ondertussen kunnen gemeenteleden al wel namen opgeven van door hen geschikt geachte predikanten. Zo’n opgave kan gericht worden aan de scriba van de kerkenraad en moet voorzien zijn van een duidelijke motivering, waarin tot uitdrukking komt waarom dit een geschikte predikant voor onze gemeente is.

De beroepingscommissie zal de komende tijd ook contacten onderhouden met het team Mobiliteit van de Protestantse Kerk. Daar is duidelijk zicht op predikanten, die beroepbaar en beschikbaar zijn en passen bij onze kerkelijke gemeente.

Vriendelijke groet, Frits Kool