Op 10 juli zal Ko Huijbregts, oud-Engelenaar en thans woonachtig in Vlijmen, een lezing in onze kerk verzorgen, onder de titel: “De beeldtaal van de christelijke cultuur”.

marianum15Ko is een expert en verzamelaar op het gebied van christelijke middeleeuwse kunst. In zijn lezing zal hij ingaan op wat de beeldtaal heeft veroorzaakt en hoe er in de loop der tijden mee is omgegaan. Zelf heb ik Ko al vaker mogen horen en ik ben er dan ook van overtuigd, dat het een leerzame en interessante bijeenkomst zal worden. Van harte welkom!

Frederik de Bruijne

Leest u hier vast meer over de heer en mevrouw Huijbregts als verzamelaars en kenners van middeleeuwse beeldhouwkunst.

Voor tijd en plaats, raadpleeg onze agenda