Het Keltisch kruis is onderwerp van bezinning in Engelen, in de beelddienst op zondag 17 maart.

Ds. Corrie Terlouw (Boxtel) zal vertellen over de oorsprong van dit kruis bij de Keltische monniken op het eiland Iona en over de betekenis van de afbeeldingen. De viering is hierop afgestemd, met liederen uit Iona en spreuken uit de Keltische traditie.

Van harte welkom!