Als diaconie steunen we doelen dichtbij en ver. Met ‘steunen’ bedoelen we: betrokken zijn bij elkaar, wederzijds verbonden -soms met financiële middelen, maar vooral ook in onze onderlinge relaties. Hoe gaat het momenteel op de Filippijnen met Bahay Aurora? Astrid van Diepen schrijft:

Voorzitter van de stichting Noodhulp Filippijnen, Herke Smidstra, zette afgelopen week een bericht op de facebook pagina van de stichting. Volgers konden toen al lezen dat de Corona crisis ook het tehuis in de Filippijen raakt. De deuren van Bahay Aurora blijven dicht voor bezoekers, alleen de medewerkers mogen in en uit reizen. Nu viel er sinds een paar dagen al niet veel meer te reizen want Europeanen mogen ook hier het land niet meer in. Helaas zitten er momenteel zelfs 40 Europeanen vast in quarantaine. Er zijn op dit moment 150 vastgestelde besmettingen in dit land en ook hier loopt het op en vermoedt men, net als bij ons, dat het er veel meer zijn. De scholen zijn dicht en sommige kerken zijn dat ook. Dat laatste ervaart men als heel moeilijk want juist nu heeft de bevolking de kerk hard nodig

Binnen de deuren probeert men de kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Helaas waren er toch twee kinderen met flinke verhoging en was er een hoop discussie onder de leiding of deze kinderen nu wel of niet naar een dokter moesten. Uiteindelijk zijn ze toch gegaan.  De twee kinderen werden in ieder geval gescheiden van de rest maar op dit moment is het onduidelijk of zij drager zijn van het Corona virus of niet. Bahay Aurora heeft zelf ook een verpleegkundige in dienst maar die mag op dit moment ook het terrein niet meer op. Zij werkt namelijk ook in het lokale ziekenhuis en men is bang dat zij de ziekte mee naar binnen neemt. Als verplichte maatregel heeft men een nog scherper hygiene-beleid ingevoerd. De kinderen moeten tien keer per dag hun handen wassen en dan meteen een glas water drinken, men zit momenteel in de warmste tijd van het jaar. Gelukkig verbouwt men binnen het tehuis eigen groenten en daar heeft men nu profijt van. 

Elders in het land spelen zich wantoestanden af. Zo werd er een hele grote opslag van mondkapjes ontdekt, bewust achter gehouden door criminelen. Zij drijven dan de prijs op. Herke is bang dat dit ook gaat gebeuren met de prijs van de rijstzakken. 

Kijk voor meer informatie op Bahay Aurora. Natuurlijk kunt u een donatie doen. Zo kost een rijstzak 35 euro, maar een ander bedrag is natuurlijk ook bijzonder welkom! Graag op rekeningnummer van de diaconie: NL23 RABO 0121 9151 58 onder vermelding van Bahay Aurora.

Vanuit Engelen wensen wij de leiding en kinderen van Bahay Aurora alle goeds en Gods zegen. Keep the good spirit and let ‘All things be done with love!

— /// —

Eerder bericht:

Bahay Aurora, te gast in onze kerk! Op zondag 16 juni ging onze eigen dominee Marloes Meijer voor en in haar dienst stond niet alleen Jozef centraal, maar werd er een vergelijking gemaakt met de mensen achter kindertehuis Bahay Aurora: Herke en Arleen Smidstra. Zij runnen al 27 jaar dit kindertehuis op de Filipijnen en vormen samen een sterk paar. Een flink aantal jaren mocht ik met hen samenwerken.

Herke vertelde over het grote cultuurverschil waar men dagelijks mee te maken heeft, als je bijvoorbeeld iets geregeld wilt hebben bij de lokale autoriteiten. Arleen vertelde over haar droom die zij als klein meisje had en die uitkwam. In Bahay Aurora zorgen zij voor kinderen die anders wellicht in een kartonnen doos zouden slapen of erger nog, geëxploiteerd zouden worden in de kinderprostitutie. Ooit werden er twee jongens gevonden in een kartonnen doos. Niemand wist wie het waren en hoe ze heetten. Ze kwamen binnen als B1 en B2 en hebben, nadat ze een echte naam kregen, nog altijd deze bijnaam, ook nu ze groot zijn.

Elk kind uit Bahay Aurora is in feite een gered kind.

In Bahay Aurora leven de kinderen samen met vaste leiders, in een schone, gedisciplineerde omgeving. Ze krijgen goed te eten en gaan naar school. Ook is er psychologische begeleiding wat ik zelf erg belangrijk vind.

Herke en Arleen willen graag nog eens terugkomen in onze kerk, al was het maar om te zingen. Met veel power zong Arleen de liederen Halleluja en Amazing Grace, voor haar manier om ons te bedanken. De daaropvolgende collecte bracht maar liefst € 1.004 op, met ook enorme steun van de verdubbelaar van Mario! Maar het is niet alleen geld dat hier telt. Van de groep aanwezigen waren veel gemeenteleden oprecht geïnteresseerd in het levenswerk van Herke en Arleen en dat heeft hen ook erg goed gedaan.

Namens hen zeg ik Salamat po/hartelijk dank! Astrid van Diepen-Vink