Tien jaar geleden kwam ik in contact met Herke en Arleen Smidstra, zij runnen een kindertehuis op de Filippijnen. Dit doen zij al 27 jaar en het is echt hun levenswerk.

De diaconie steunt Bahay Aurora al sinds geruime tijd met een jaarlijkse bijdrage en we worden goed op de hoogte gehouden door middel van een eveneens jaarlijkse nieuwsbrief. 

Op zondag 16 juni a.s. zijn Herke en Arleen in de Protestantse Kerk, in een bijzondere dienst met na afloop de smaak van de Filippijnen. 

Graag zou ik u, namens de diaconie, van harte willen uitnodigen voor dit bijzondere samenzijn.  Het belooft een hele interessante dienst te worden! En Bahay Aurora verdient ons aller aandacht, respect en steun: 27 jaar een tehuis runnen in een stormachtig land als de Filippijnen is een ongekende prestatie.

Dus … komt allen!

Aanvang dienst: 10.30 uur, voorganger Ds. Marloes Meijer

Mede namens Herke en Arleen en de diaconie alvast bedankt!

Met vriendelijke groet, Astrid van Diepen-Vink 

De Filipijnen is een prachtig land, maar kampt ook met grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede. Het gevolg hiervan is dat 10% van de Filipijnse kinderen afhankelijk is van wat het straatleven hen biedt, zij kunnen vaak niet naar school en moeten zelf geld verdienen om in leven te blijven. Velen van hen hebben geen thuis meer en slapen ook op straat. Zij kennen niet het voorrecht van verzorging en bescherming. Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras, waar dergelijke straatkinderen worden opgevangen.

Neem een kijkje op de website van Bahay Aurora