Kindertehuis op de Filippijnen

Al enige jaren steunt de Protestantse Kerk het mooie levenswerk van Herke en Arleen Smidstra. Hun project heeft waarschijnlijk in Engelen al enige naamsbekendheid. Bahay Aurora is, voor wie het nog niet weet, een kindertehuis op de Filippijnen. Hier worden (straat) kinderen tussen de 5 en 18 jaar opgevangen. Op de website www.bahayaurora.nl valt er van alles over te lezen.

Herke en Arleen runnen dit tehuis al ruim 30 jaar en zijn al een aantal keren te gast geweest in de Protestantse kerk. In de dienst van 12 maart jongsleden werden de kerkgangers digitaal bijgepraat door Herke. In korte tijd wist hij eenieder weer te boeien met het reilen en zeilen in het tehuis. Dit keer was er vooral aandacht voor de wat oudere kinderen van het tehuis. Voordat deze oudere kinderen uitvliegen en zelfstandig moeten functioneren, wordt er alles aan gedaan om hen een vak te leren. Zo heeft men in Bahay Aurora een atelierruimte ingericht waar kinderen op de naaimachine leren werken, zodat zij daarmee ook in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. In de dienst werd ook een oproep gedaan om naaimachines te doneren en inmiddels is men hierin aardig voorzien.
Mocht u benieuwd zijn naar het werk in Bahay Aurora kijk dan eens op de site of de andere social media kanalen. Financiële giften voor Bahay Aurora blijven uiteraard altijd welkom op IBAN NL 23RABO0121915158 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Engelen, onder vermelding van Bahay Aurora.

Digitaal contact met Herke
Naaimachine in de nieuwe cursusruimte