Corona maakte dat we anders om moesten gaan met de avondmaalsviering dan we gewend zijn. De wens bestaat echter al langer om eens met elkaar door te praten over avondmaal: wat vieren we dan, waar kom je (niet) naar die vieringen, wat verwachten we van God en van elkaar, welke vormen zijn er om brood en wijn te delen en wat zeggen ze?

Maandagavond 28 maart gaan we daarover met elkaar in gesprek. Om 19.30 uur in de kerk. Geeft u zich even op? predikant@kerk-engelen.nl.