Actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Wij hebben dit jaar geprobeerd om het voor iedereen nog iets makkelijker – én duurzamer – te maken. Bij de start op 15 januari heeft iedereen van wie wij het mailadres hebben een mail met de flyer en de toezeggingsbrief ontvangen. Hierin vind je ook een QR code die gebruikt kan worden om meteen een bijdrage over te maken.

De toezeggingsbrief kan dit jaar digitaal ingevuld en per mail aan ons geretourneerd worden. Afdrukken en bij ons inleveren of opsturen kan natuurlijk ook nog.
Zoals elk jaar zitten de papieren flyer en de brief ook weer bij het kerkblad, voor degenen die nog een papieren exemplaar van het kerkblad ontvangen.
Namens de kerkrentmeesters alvast bedankt voor je bijdrage.