Onze kerkelijke gemeente is aangedaan door alle beelden en verhalen na de aardbeving in Syrië en Turkije. Samen met Kerk in Aktie / Giro 555 collecteerden we daarom in de dienst van 12 februari voor alle slachtoffers. Bij wijze van Kyrie gebed luisterden en keken we, voorafgaand aan viering van het Avondmaal, naar aangrijpende beelden.

Op de Bijpraat-avond de week eraan voorafgaande, hadden we een zoomverbinding met Frits Lavell (19). Frits maakt zich samen met Syrische en Turkse collega’s uit de horeca in de binnenstad van Den Bosch sterk voor hulp aan slachtoffers. Eerder organiseerde hij met onze predikant en andere jongeren uit onze gemeente een aktie voor renovatie van een opvangtehuis voor kansarme kinderen in Tanzania. Deze aktie had een – letterlijk – zeer opbouwend resultaat.

De oproep van Frits, collega Garo Arslanyan en Moataz Hamed tbv Stichting Help Syrië was deze keer: kleding, liefst warm, dekens, schoenen.

Ruimhartig werd aan de oproep gehoor gegeven.Talloze zakken met kleding werden bijeen gebracht en zijn afgelopen zondag 12/2 vervoerd naar het verzamelpunt van waaruit ze hopelijk snel en doeltreffend enige troost kunnen bieden aan mensen in de zwaar getroffen gebieden. In gebed blijven wij bij slachtoffers en hulpverleners.

De kleding inzameling is gestopt maar u kunt blijven geven via de diaconie: NL23RABO 0121915158 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Engelen ovv Aardbeving Syrië/Turkije. Alvast enorm bedankt!