De beide kerken van Engelen gaan op pad in de weken voor kerst. Met een camper trekken we in de periode tussen 28 november en 19 december door Engelen om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Hiermee doorbreken we samen het donker en het alleen zijn. Elke zaterdag of zondag van advent staat de ADVENTure-camper op een andere centrale plaats in Engelen. Stoelen en tafels worden uitgeklapt, we schenken volop koffie, thee en aandacht. En er is elke week een actueel onderwerp beschikbaar, op basis van teksten uit de christelijke traditie, dat zomaar kan leiden tot een goed gesprek. 

Mensen kunnen elkaar ontmoeten op weg naar kerst en hartverwarmend met elkaar delen.

Data, plaats en tijden leest u op deze site en in de Tweeterp. 

We houden rekening met de dan geldende voorschriften ivm COVID-19.

Mee op ADVENTure?

Wilt u of wil jij meedenken en/of meedoen aan de verdere invulling van dit ADVENTure?

We zoeken gastvrouwen en gastheren die willen zorgen voor de catering. En we zoeken gespreksleiders die de gesprekken in goede banen kunnen leiden. Half oktober organiseren we een voorbereidingsavond. We bereiden de thema’s en gesprekken met elkaar voor en we bepalen op welke dagen en tijden de camper rijdt. 

Bent u of ben jij enthousiast geworden om mee te doen? Aanmelden kan vanaf nu bij Marloes Meijer: predikant@kerk-engelen.nl en de Parochie Sint Lambertus: secretariaat@parochie-engelen.nl

Ook kunt u of kun jij voor nadere vragen hier terecht. Tot slot: Meedoen is belangrijker dan tot één van de kerken te behoren