De diaconie van de PGE wil graag alle gemeenteleden betrekken bij haar werk. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om tijdens de advent de Voedselbank extra te ondersteunen. We hebben contact gezocht met de voedselbank Den Bosch en omstreken, en in overleg met hen is ervoor gekozen om, net als een aantal jaar geleden, een paar kratten achter in de kerk te zetten, met een ‘ideaal boodschappenlijstje’ erbij. We willen u allemaal vragen om tijdens de advent, een tijd van bezinning, inkeer en verwachting, ook te denken aan de mensen die onze praktische hulp hard nodig hebben. U kunt uw boodschappen meenemen naar de kerk en in het krat doen die daar klaarstaat, of, als u niet naar de kerk kunt komen, even een van de diakenen bellen (telefoon voorin het kerkblad) zodat die kunnen zorgen dat de spullen op de juiste plaats komen.

Natuurlijk is de voedselbank blij met allerlei artikelen, maar praktisch gezien zijn er wel een paar beperkingen. Liefst houdbare producten, blik, pot of gedroogd. Geen diepvries, en ook verse groente en fruit is voor een dergelijke actie niet zo handig, dat kan de voedselbank beter zelf aanschaffen vanuit financiële giften.

Voor de feestdagen is het leuk als er ook wat luxe producten in de kratten terecht komen.

Voor wie het werk van de voedselbank nog niet of onvoldoende kent, en meer wilt weten, volgen hier het volgende:

Missie:
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Visie:
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)

Doelstelling:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Wij hopen dat we met de kerst een aantal volle kratten aan de voedselbank kunnen aanbieden. Deze actie wordt door de diaconie van harte bij u aanbevolen!
Op de site van de Voedselbank, www.voedselbankdenbosch.nl treft men meer informatie We zijn transparant in onze verantwoording.

Van harte bij u aanbevolen!

De diaconie,

Peter Polling, Jenno Schulp, Gebke Vermeijden