De Kerstdagen komen eraan en die zijn niet alleen van betekenis voor gemeenteleden, maar ook voor andere betrokkenen om ons heen. De ervaring leert dat veel mensen graag een kerst(nacht)dienst in onze Oude Lambertus meemaken, en zo horen over de geboorte van Christus, een feest van hoop!

Nu wordt het steeds lastiger om alle kerkelijke activiteiten ‘gewoon‘ doorgang te laten vinden; de gezondheid van elke kerkganger willen wij zoveel mogelijk waarborgen. Gelet op de huidige situatie, – nog steeds een oplopend aantal besmettingen -, en gelet op de meest recente maatregelen van de regering heeft de kerkenraad na uitvoerig beraad besloten het volgende te organiseren de komende vier weken.

  1. De reguliere kerkdiensten vinden op zondagmorgen in principe doorgang. Wel met QR-code checken, mondkapjes dragen bij verplaatsingen en op 1.5 meter in de kerk zitten. Ook blijft vooraf aanmelden verplicht (aanmelding@kerk-engelen.nl).
  2. Muziek op Zondag op 12 december gaat niet door. U heeft dit concert nog tegoed van Daniëlle Sluijmers en Chiel Spaans.
  3. De senioren-kerstlunch gaat dit jaar helaas niet door omdat eten en met elkaar praten op 1.5 meter afstand ondoenlijk is.
  4. Het klieder- en jongerenkerstfeest van 19 december, 15.00 uur gaat met oog op de aangescherpte maatregelen van 18 december j.l. ook helaas niet door.
  5. De kerstnachtdienst wordt geschrapt, omdat dit na 17.00 plaatsvindt.
  6. Op zondagmorgen 25 december gaan we twee kerkdiensten organiseren met elke dienst maximaal 30 personen. Eén om 9.30 en één om 11.00. Een van deze diensten komt ook op Facebook en Youtube te staan.
  7. Ds. Marloes Meijer neemt samen met de cantorij een ‘Kerstnacht-Vlog’ op.
  8. Op zondag 2 januari 2022 om 10.30 uur vieren wij het nieuwe jaar opnieuw met maximaal 30 aanwezigen. Deze dienst wordt verzorgd door de kerkenraad met een selectie uit de mooiste openingsteksten van KR vergaderingen en enkele liederen.

De kerkenraad blijft alert op nieuwe maatregelen van de regering en wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de gang van zaken. Houd zelf ook de mail van ons en deze website  in de gaten. Dit schema is tevens een actualisatie van wat op uw kerstkaart staat!

Ondanks alles, blijven wij de Hoop vasthouden en zien we met elkaar, weliswaar op een andere wijze dan gebruikelijk, uit naar het doorbereken van het Licht met Kerstmis.

Kerkenraad PGE