In gesprek met Dick Hollander…

Wie is toch die man die, bij goed weer, op de racefiets naar de kerk komt. En bij Bijbellezingen de Griekse grondtekst betrekt in zijn aandacht. En in april een nieuw boek uitgegeven heeft (voor kinderen van 9-99 jaar). Tijd voor een nadere kennismaking. Het gesprek vond plaats in de pas afgebouwde serre achter zijn huis, in het buitengebied van Hurwenen. Vlak achter zijn vroegere wijndomein, waarover straks meer. De tijd vloog om.

Dick is in 1937 geboren in Amersfoort. De eerste oor-logsjaren trok hij veel op met een buurmeisje Elsje. Haar vader was beroepsmilitair en had geweigerd de eed af te leggen tegenover de bezettingsmacht. Het betekende voor deze vader krijgsgevangenschap in Duitsland. Omdat de vader van Dick in het verzet actief was en de dreiging groot werd, moest het gezin onderduiken. Aangezien vader Hollander boekhouder was op ‘’‘s Heerenloo’’ in Ermelo is de familie daarheen verhuisd. Van september 1944 tot juni 1945 waren de leden van het gezin verdeeld over het terrein van eerdergenoemde instelling voor mensen met een beperking.

Bijzondere avonturen beleefde Dick in die jaren. Het zojuist uitgegeven nieuwe boek van Dick heet ‘’Elsje en Daantje’’, met als ondertitel: twee oorlogskinderen. De naam Daantje staat voor het alter ego van Dick. Het beschrijft die benauwde jaren. Door de ogen van een kind. Het was in die jaren ook nog mogelijk dat in de gereformeerde wereld een kerkscheuring plaats vond in 1944. Dick kreeg het allemaal mee, en heeft mede zijn karakter gevormd. En zijn levensinstelling.

Na de middelbare school heeft Dick geschiedenis ge- studeerd aan de VU in Amsterdam. Zijn dienstplicht vervulde hij bij de Marine. Na een aantal jaren lesgeven lokte het vrije beroep, mede door zijn maatschappelijke betrokkenheid. In Maarssen werd hij wakker geschud door de gezondheidsbedreigende uitstoot van een verzinkerij. Hij stelde deze met de nodige publiciteit en met goed gevolg aan de kaak. Dit was voor hem en zijn vrouw het teken een biologische kwekerij in Hurwenen te beginnen als signaal om zorgvuldig om te gaan met natuur en milieu. Hij eindigde zijn kwekersbestaan als biologisch wijnbouwer. En passant publiceerde hij over gevarieerde onderwerpen waaronder de geestelijke gezondheidszorg en een boek over Hurwenen.

Zijn Magnum opus werd zijn promotieonderzoek: ‘’Tegen beter weten in – De geschiedenis van de biologische landbouw en voeding in Nederland‘’, uitgegeven in 2012.

Terug naar het zojuist verschenen boek ‘’Elsje en Daantje’’. Het is een (voor)leesboek. Voorin staat een tekst: ‘’Geen kind mag worden vergeten’’. Achterin het boek, onder het hoofdstuk Noten, een toelichting op de betreffende passage. Als een rode draad door het boek loopt de vriendschap tussen beide kinderen. Getekend door de oorlogstijd. Later verloren ze elkaar uit het oog. Het leven van Elsje kent op jonge leeftijd een tragisch einde. Het slothoofdstuk is intrigerend. Als in een droom een boodschap van Elsje. Een spannend verhaal, met een onopgelost geheim?

Het boek is via Dick en verschillende boekhandels in de regio verkrijgbaar. Waaronder boekhandel Heinen in Den Bosch.

Op de terugweg naar huis reed ik langs een akker waar een tractor met wijd uitgestrekte armen gif over het jonge gewas spoot. In mijn gedachten leek het een geland sproeivliegtuig, zoals op de voorzijde van het proefschrift van Dick een dergelijk vliegtuig boven het rijpe graan een wolk gif spuit. Er is nog veel te doen, Dick!

Bert Scholing