Zondag 10 juli was Gé Geurts te gast in de morgendienst. Gé is penningmeester van Vincentius, voor welke vereniging onze diaconie in de zomermaanden juni en juli van harte geld inzamelt.

Doel van de vereniging, al sinds 1847 werkzaam in Den Bosch, is het verlichten van armoede, anoniem en zonder onderscheid te maken naar ras, sexe, geloof, leeftijd, politieke gezindte enz. De organisatie werkt met veel vrijwilligers.

U kunt Vincentius al kennen van de gezellige kringloopwinkel in centrum Den Bosch. De winkel bestaat bij de gratie van giften van nette spullen die mensen niet langer zelf nodig hebben. Er is een hulpverleningsteam betrokken van ca. 10 man, die huisraad en witgoed dat bij de winkel gebracht wordt, onderbrengt bij mensen in nood – vaak na een verzoek hiertoe van Farent. Zo is er afgelopen tijd vooral hulp gevraagd voor vluchtelingen uit Oekraïne, die op twee plekken in de stad zijn ondergebracht.

Naast de kringloopwinkel is er de grote, jaarlijkse boekenbeurs in de Brabanthallen en de Speelgoedbeurs in het St. Janslyceum. Die vindt plaats in het najaar, om iedereen in staat te stellen betaalbare (kerst-)cadeautjes voor kinderen te kopen. In de Havenstraat wordt een eigen restaurant geëxploiteerd, waar koks voor weinig geld een gezonde en uitgebreide maaltijd serveren. Het is daarnaast een geliefde sociale ontmoetingsplaats. Een eigen chalet in Vinkel, waar mensen een mooie vakantieweek door kunnen brengen en dan is er ten slotte de beroemde Kerstproeverij, in de week voor kerst. 350 gezinnen, ca. 850 aanwezigen, genieten van een kostelijk kerstmaal, verzorgd door jonge koks van het KWI-college. Bij alle activiteiten zijn veel vrijwilligers met hart en ziel betrokken. Voor de proeverij is bovendien nog eens veel geld nodig, dat doorgaans komt uit giften en ‘leuren bij de gemeente’.

Rond de activiteiten in het kader van 800 jaar Sint-Janskathedraal, wil Vincentius een zomerdiner voor Oekraïense medemensen organiseren. Ook daar is geld voor nodig.

Met een vet compliment voor de mooie dienst door Ds. Marloes geleid, verliet Gé de kerk. Niet alleen híj heeft een missie te voltooien, maar wij ook!

Geef allen gul voor Vincentius, via de Diaconie Protestantse Gemeente Engelen op IBAN: NL 23 RABO 0121915158.

Alle gevers alvast enorm bedankt!

Webmaster, namens De Diaconie