Op zondag 8 november zal dr. Maarten Wisse in onze kerk een themadienst* houden over Avondmaalsliederen. Hij schrijft hierover het volgende:

Avondmaal vieren door middel van liederen.

Rond de viering van het Heilig Avondmaal leven onder protestanten veel vragen. Sommigen hebben er niets mee, anderen zitten met blokkades vanuit het verleden. Tijdens deze themadienst wil ik mijn insteek nemen in drie heel verschillende liederen uit het Nieuwe Liedboek. Het mooie van liederen is dat er heel veel inhoud in naar voren komt, maar die inhoud is altijd ingebed in een melodie die een beroep doet op heel andere kanten van ons dan alleen ons hoofd. We zingen ons in deze dienst als het ware door de preek heen en tussen het zingen van de liederen vertel ik steeds iets over het lied en kunnen we er ook over in gesprek gaan.

U bent van harte welkom.

Trudy Molenaar

Een nieuw liedboek

*Bij themadiensten gebruiken we een wat kortere liturgie en kan de voorganger eventueel met behulp van beeld en geluid i.p.v. een preek een onderwerp aan de orde stellen dat gerelateerd is aan godsdienst.