Op 28 juni zal de tweede zogenaamde ‘Preek van de Leek’ in onze kerk worden gehouden: een gewone kerkdienst, met een niet theologisch geschoolde voorganger. Nadat vorig jaar het spits is afgebeten door oud-gemeentelid Kees van Grootheest, neemt ouderling Mario van der Grient de lezing deze keer voor zijn rekening.

Mario zal zijn mooiste Bijbelverhaal met ons delen: Joh. 17:21. Het testament van Jezus, ‘Opdat allen Een zullen zijn……….’

In ‘s-Hertogenbosch worden op dit moment de 10 mooiste Bijbelverhalen ingezameld; u leest hierover meer op deze site. Over elk Bijbelverhaal in de top 10 wordt komende tijd een overweging gehouden. Het komt dus goed uit dat Mario van der Grient in deze Preek van de Leek zíjn mooiste Bijbelverhaal met ons wil delen. 

Over het thema van de preek vertelt Mario het volgende:

Mario

“Men zegt wel, dat de ziel van een kind in de eerste drie jaar van zijn leven wordt gevormd. Ik denk wel dat dit zo is. Uitzonderingen hierop ken ik echter ook. Maar goed, een mens wordt in het algemeen gevormd door de ervaringen die hij als kind opdoet.

Ik ben de jongste van 12, met 4 broers en 7 zussen. Mijn moeder was een aardige en lieve moeder en lid van de Oud Gereformeerde Kerk. Zij liep altijd geheel in het zwart gekleed. Het gedrag van mijn vader was problematischer en leidde ertoe, dat ik geruime tijd moeite had met het zien van God als liefdevolle Vader.

Op zondag ging ik als kind 2 keer naar de kerk. Dat waren zware en lange diensten van 2 uur. En ook onderwijs volgde ik aan Gereformeerde scholen: Duits uit de Duitse bijbel en Engels uit de Engelse Bijbel etc. 

Onder andere door deze te strenge geloofsopvoeding, heb ik mij, toen ik 17 jaar was, van deze kerk gedistantieerd.

Echter: wij kunnen God wel loslaten, maar Hij laat ons niet los. Die ervaring heb ik ook opgedaan.

Toen ik 33 jaar was heb ik eerst het geloof en later de kerk weer hervonden. Ik heb een Woord van Leven gevraagd en gekregen en dat was Joh. 17:21. Mijn ervaring is dat God Liefde is. Ook voor de Focolarebeweging, waarvan ik sinds 1988 actief lid ben, is dit Bijbelwoord een belangrijke doelstelling. Het is opmerkelijk dat als je een zin uit de Bijbel in praktijk gaat brengen, dit consequent volhoudt, er dan wonderlijke dingen kunnen gebeuren!”

Over deze wonderlijke dingen gaat deze Preek van de Leek en u bent allen van harte uitgenodigd!