Met ingang van 1 januari 2022 neemt Peter Polling het scribaat voor zijn rekening. Peter was in de afgelopen jaren voorzitter van de diaconie en heeft in die rol meegewerkt aan een belangrijke stap van onze kerk naar een ‘diaconale’ ofwel meer ‘open kerk’. Een gastvrije kerk met wortels in het dorp en een bijdrage aan het dorp. Binnen de kerkenraad nam hij al langere tijd het maken van notulen voor zijn rekening. Altijd to-the-point en overnight verstuurd naar zijn soms zelfs nog slapende collega-kerkbestuurders.

Het voorzitterschap van de diaconie zal opgepakt worden door Bert Scholing, ook al langere tijd lid van het college van diakenen.

Peter neemt het stokje over van Jenno Schulp, die naar de kerkrentmeesters verhuist. Naast de zorg voor al het materiële en stoffelijke dat de kerk aangaat, zal Jenno’s specifieke aandachtsgebied komen te liggen bij het interieur van de kerk. Gedurende de periode van restauratie (2012 – 2015) heeft hij die van de preekstoel deskundig en met succes weten uit te voeren. Het scribaat was een intensieve taak gedurende de Covid-periode, denk o.a. aan het telkens weer zorgvuldig beheren van alle aanmeldingen. Met zijn rust en kundigheid en zijn aandacht voor de medemens, hebben wij in hem een bijzonder prettige scriba gehad. Wij wensen hem veel plezier in het college van kerkrentmeesters, waar hij nog meer vanuit zijn eigen interesse en passie aan de slag kan gaan.

Wij wensen Peter, Jenno en Bert veel plezier en succes toe bij het uitoefenen van hun nieuwe taken. Wanneer we weer live vieren zullen we in een dienst aandacht aan de wisseling geven en een zegen voor onze ambtsdragers vragen. We hopen van harte dat u dit voor nu, zelf thuis doet.