Naast de bijzondere (muziek-)diensten, de Preek van de Leek en de meditatieve diensten, hebben we sinds kort ook themadiensten. Dat zijn “gewone” diensten (voor zover je ooit van gewone diensten kunt spreken) waarin de preek over een bepaald maatschappelijk of cultureel thema gaat. Zo hadden we op 17 mei ds. Leen Lamens in ons midden, die over zijn werk voor de Stichting Epafras sprak: een oecumenisch christelijke organisatie, die geestelijke steun wil geven aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Dat zijn er zo’n 2.100, die in beginsel twee keer per jaar een vrijwilliger van Epafras op bezoek krijgen.

Ds. Lamens is een van die vrijwilligers en bezoekt gevangenen in de Verenigde Staten, Canada en Italië. Hij vertelde boeiend over zijn werk. Vaak is het bezoek van een Nederlandse geestelijke het enige moment waarop een gevangene Nederlands kan spreken: voor familie is het vaak te duur hun kind, echtgenoot of ouder te bezoeken. Een bezoek is ook even een rustpunt. Het leven in een buitenlandse gevangenis is vaak een jungle, waarin je voortdurend op je hoede moet zijn voor je mede-gevangenen of bewakers.

Het verhaal van ds. Lamens werd mooi verbonden met het verhaal van Paulus die in Rome gevangen zat. Epafras was een mede-gevangene, die, eenmaal vrij, zelf gevangenen ging bezoeken. Ds. Lamens vertelde overigens dat het verhaal van de verloren zoon de bijbeltekst is, die gevangenen over het algemeen het meeste aanspreekt.

Anders dan gebruikelijk mochten we na deze “preek” vragen stellen en van die kans werd ruim gebruik gemaakt. We hadden een interessante ochtend!

Yvonne Klerk

 

Aankondiging themadienst:

Over de hele wereld, in meer dan 75 landen, zitten ruim 2.100 Nederlanders gedetineerd. Gevangen in het buitenland… dan ben je ver van huis! Geestelijk verzorgers van de stichting Epafras gaan bij deze Nederlanders op bezoek om hen op verzoek geestelijke steun te bieden. Epafras is een oecumenisch christelijke organisatie, die geestelijke steun wil geven aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Dat doet men aan iedereen die daar prijs op stelt, zonder onderscheid te maken in persoon, geloof, levensovertuiging, ras, geaardheid of wat dan ook. Uitgangspunt is, dat de mens altijd meer is dan wat hij of zij heeft misdaan. Elk mens is waardevol.

Ds. L. Lamens uit Gorkum is een van de geestelijk verzorgers die op bezoek gaat bij Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten. In de dienst van 17 mei zal hij ons vertellen over zijn werk als vrijwilliger voor de stichting Epafras. Van harte welkom!

Trudy Molenaar