Help, het is avondmaal

Op 20 oktober vieren we ‘Heilig Avondmaal’, of ‘Maaltijd van de Heer’. Een gebeuren dat omgeven is met allerlei verwachtingen, maar soms ook met vrees. Vrees voor een (te) lange dienst, of een diepere vrees die te maken heeft met ‘je een oordeel eten’.

Vier keer per jaar viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Een ieder die zich geroepen voelt is voor het avondmaal uitgenodigd. Ook kinderen zijn welkom.

Bijzonder is dat de oorsprong van de maaltijd ligt in de maaltijden die in de vroege kerk gedeeld werden: maaltijden waarbij broeders en zusters (Christenen dus) samen kwamen om te delen in eten, leven en geloof. Ieder bracht in wat hij of zij te bieden had. Dat werd gedeeld. Er werd gesproken over geloof, er werd gegeten, het was gezellig en soms ook plechtig. Zeker als men dacht en sprak over Jezus en het gebeuren na die laatste maaltijd die hij met zijn leerlingen deelde.

In de kerk hebben we allerlei wegen bewandeld en vormen gezocht die vooral dat ‘plechtige’ benadrukken. Jezus koningschap en heiligheid tonen we met het mooie zilveren avondmaalsstel, we denken na over onze zondigheid en verlossing en we delen een stukje brood en een slokje wijn.

In Engelen merken we dat de kerk wat leger is, op avondmaalszondagen. Dat is overigens niet alleen in Engelen zo. Daarom lijkt het me mooi om komend jaar de tijd te nemen om eens stil te staan bij de vele kanten die er zitten aan die bijzondere maaltijd. Ikzelf ga er bij-scholingen over volgen, met de titels ‘De Maaltijd van de Heer in recent Nieuw Testamentisch onderzoek’ en ‘De Maaltijd van de Heer in theologisch en ethisch per- spectief’. Daarna deel ik graag met u wat ik daar geleerd heb en wat dat kan betekenen in onze gemeente en wellicht ook daar omheen. Want maaltijden kun je binnenskamers houden, maar soms is het ook goed om met anderen te delen. Het zou mooi zijn als de houding ‘help, het is avondmaal’ verandert in ‘fijn, het is weer avondmaal’.

20 oktober vieren we avondmaal, gewoon zoals u gewend bent. Maar ik beloof u: we zijn met een uur klaar (hoewel het natuurlijk helemaal niet erg zou moeten zijn, als iets moois en belangrijks wat langer duurt).

Tenslotte nog praktisch: naast wijn, is er altijd een beker druivensap beschikbaar. Deze beker is voor kinderen, maar ook voor wie om ándere redenen geen wijn kan of wil drinken. Zo vieren we zo inclusief mogelijk. In mijn vorige gemeente was er ook altijd glutenvrijbrood aanwezig, op een apart schaaltje. Mocht een allergie of andere praktische reden u in de weg staan om deel te nemen, geef dat dan alstublieft aan, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.