‘De Bergrede’,
Nieuwe jaargang Bēt Drāshā, ’s-Hertogenbosch, najaar 2013

Bergrede

Jezus’ Bergrede uit het Matteüsevangelie (en de zogeheten Veldrede uit Lucas) is de ‘grondwet’ geworden van het christelijk handelen, of liever: zijn grondinspiratie bij uitstek. De Vroege Kerk nam de radicale appèls erin uitermate serieus, evenals ook latere oosterse auteurs dat deden. In talloze teksten hebben zij zich met de Bergrede beziggehouden. Hoe zat dat in het westen, bij mensen als Augustinus of later Luther en de doperse Menno Simons? En wellicht nog belangrijker: hoe zit dat bij ons, hier en nu? Genoeg stof voor het inmiddels al weer zevende Bēt Drāshā ~ Oosters christelijk Leerhuis, een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk Den Bosch en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het betreft vijf donderdagavonden in het najaar, plus – voor wie wil – een bezoek aan een Oosterse parochie inclusief liturgische viering.

Programma

  1. Do 19 september, De Zaligsprekingen, bij: Gregorius van Nyssa, Gregorius van Nazianze en Nerses Shnorhali (Armeens kerkvader).
  2. Do 10 oktober, ‘Zout der aarde, licht der wereld’, bij: Johannes Chrysostomus, Nerses Shnorhali en Augustinus.
  3. Do 31 oktober, Thema’s uit de Bergrede, bij: Efrem de Syriër en Lev Tolstoj.
  4. Do 21 november, ‘Uw ja zij ja, uw nee nee’ ~ Geen eden zweren, bij: Afrahat de Perzische Wijze (Syrische kerkvader) en Johannes Mandakuni (Armeense kerkvader).
  5. Do 12 december, Hoe serieus neem je de Bergrede? (o.a. vrede en vijandliefde), bij: Griekse kerkvaders uit het Oosten (Johannes Chrysostomus) en Reformatoren uit het Westen (Luther, Menno Simons).

Begeleiding: ds Paul van der Waal en Leo van Leijsen.
Tijd: 19.45-22.15 uur.
Plaats: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA ’s-Hertogenbosch.
Kosten Leerhuis: € 60 (incl. reader).
Opgeven en informatie: secretariaat@oecumene.nl of 030-2326907

NB Facultatief: Bezoek aan dienst in Armeens-Apostolische parochie H. Gregorius de Verlichter te Almelo, o.l.v. mw. Aline Verbaas en Leo van Leijsen, op nog nader vast te stellen zondag, om 10.00 uur. Extra kosten: € 10.

Uitgebreider programma, zie: www.oecumene.nl