De collecte voor de maand mei is voor Jong Protestant, het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Kinderen en jongeren horen erbij, in de kerk. Daarom ontwikkelt de kerk materiaal om jeugdwerkers en (andere) vrijwilligers te ondersteunen om de kerk een veilige plaats te laten zijn, waar hun aanwezigheid, talenten en inzet impact hebben. Als voorbeeld worden jon- geren in contact gebracht met een diaconaal project. Uw bijdrage is welkom op het rekeningnummer van Diaconie Protestantse Kerk Engelen IBAN NL23RABO 0121915158 ovv Jong Protestant.