Restauratie 2012-2016

 

20160417_113643-COLLAGE

Het monumentale kerkgebouw vergt onze voortdurende aandacht en zorg. Regelmatig vinden inspecties plaats door de Monumentenwacht. Na de restauratie van de kerk in 1964 werd enkele jaren geleden geconcludeerd dat het gebouw toe was aan een volgende vernieuwing. Daarom werd in maart 2012 een restauratieplan opgesteld. Na goedkeuring van dit plan en het vinden van voldoende financiële dekking is deze restauratie gedurende de jaren 2012 tot en met 2016 in fasen uitgevoerd. Het kerkgebouw is nu niet alleen in gebruik voor de wekelijkse erediensten. Het is ook te gebruiken voor kleine concerten, muziekopnames en symposia. Ook is de kerk in gebruik als “Huis der gemeente” voor het voltrekken van burgerlijke huwelijken.

Kerkenraad, kerkrentmeesters en restauratiecommissie danken onderstaande subsidiegevers hartelijk voor de financiële ondersteuning van (onderdelen) van het restauratieplan 2012-2016.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Maatschappij van Welstand, Stichting Bianchi, Commissie Steunverlening Protestantse Kerk Nederland, Kans-fonds, Vereniging Unitas, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, de Meindersma-Sybenga Stichting, Stichting behoud kerkelijke gebouwen Zuid-Nederland, het M.C.d.H.fonds, Stichting Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden, Provincie Noord-Brabant, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Stichting Leye Fonds, Stichting Frans van Uden en enkele fondsen en giftgevers, die anoniem wensen te blijven.

Zie en lees hier meer van restauratie van De Oude Lambertus.

Frits Kool