Protestants en Oecumenisch

De Protestantse Gemeente Engelen maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) ontstond op 1 mei 2004 als resultaat van de vereniging van drie kerken: de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk. De Protestantse Gemeente Engelen (PGE) is gevormd door de Hervormde Kerk te Engelen, de wijk Engelen van de Gereformeerde Kerk van Drunen, Vlijmen en Engelen en diverse gastleden uit verschillende kerkgenootschappen.

De gemeente wil voortdurend op zoek blijven naar nadere samenwerking met Christenen in eigen land en daarbuiten. De Protestantse kerk is daarom lid van de Raad van kerken in Nederland en van een aantal internationale oecumenische organisaties. Plaatselijk is er regelmatig en goed contact met de pastor en het bestuur van de Rooms Katholieke Parochie St. Lambertus. Vaste punten van overleg zijn daarbij een tweetal gezamenlijke diensten per jaar, het organiseren van een gezamenlijk leerhuis, het verwelkomen en informeren van nieuw ingekomenen, het attent zijn op gezamenlijke manifestaties, het gebruik van de pastorie o.a. voor onze kinderkringen en het gezamenlijk organiseren van catechese voor jongeren.