Na aanmelding: afspraken veilige kerkgang

Hartelijk welkom in de eerste diensten sinds de coronacrisis op 12 juli. U hebt zich hiervoor aangemeld maar mocht u toch niet komen dan graag afmelden. Ook niet komen en afmelden, als u of een huisgenoot zich niet goed voelt.

Om de kans dat we elkaar besmetten in ons mooie maar kleine kerkje zo minimaal mogelijk te houden hebben we een aantal huisregels opgesteld:

 1. De belangrijkste blijft natuurlijk afstand houden.
 2. Bij binnenkomen en weggaan zijn mondkapjes verplicht. Zelf zorgdragen voor mondkapje. Graag handen ontsmetten.
  > mondkapjes helpen vooral om te voorkomen dat jij anderen besmet; dus alleen algemene bescherming als iedereen ze draagt.
 3. Garderobe is gesloten. Jassen meenemen naar de zitplaats. Ook de keuken en het balkon worden niet gebruikt door kerkgangers.
 4. Bij binnenkomen van voren naar achteren plaatsnemen; bij vertrek van achteren naar voren weggaan.
 5. Tussen kerkgangers uit verschillende huishoudens twee lege stoelen 
  > rijen staan ver genoeg uit elkaar.
 6. Tijdens de dienst kunnen mondkapjes af.
 7. Er wordt niet gezamenlijk gezongen.
 8. Als het weer het toelaat kunnen we  gezamenlijk buiten  koffie, thee of iets anders nuttigen
 9. Voor een goede ventilatie zullen het raam achter de preekstoel en het orgel (nieuw), het luik naar zolder en de buitendeur (indien mogelijk) open staan. 
 10. Zo min mogelijk gebruik van wc en bij noodzakelijk gebruik alleen de (kleinere) wc rechts in de hal – van binnen uit gezien. ‘Privé’ is voor predikant.