Wie zijn wij?

De protestantse gemeente in Engelen is een jonge gemeente. De kleine gemeenschap van het oorspronkelijke dorp stond open voor nieuwe leden en heeft er alles aan gedaan om hen te ontvangen. Daardoor is een levende gemeenschap gegroeid waar ouderen een minderheid zijn. Zij vormen een hechte groep en horen er helemaal bij.

In de gemeente vind je de hele breedte van de kerk. In Brabant kan dat. Dat voel je in de diensten, maar ook in de activiteiten van de gemeente. Omdat we van elkaar verschillen wordt het altijd spannend. Op een mooie manier: het geloof mag ter sprake komen en iedereen voegt iets toe vanuit de eigen beleving. Maar met de Bijbel in het midden.

Hoe klein de gemeente in verhouding ook is, alle leeftijden zijn actief aanwezig. Er zijn kinderen in de kerk, er zijn jongeren op de catechese, een koffiemorgen voor iedereen, ontmoetingen voor 50 +, een cantorij, leerhuizen enz. Een volwaardige kerk, maar niet ‘standaard’; in een eigen ritme, iedere zondag anders en kleinschalig.

Om volledig kerk te zijn werken we in het dorp nauw samen met de parochie. En in de regio met de protestantse familie. Doopsgezinden en Remonstranten maken de tweede zondag in de maand vast gebruik van de kerk. Ook om 10.30 uur. En recent is er gesproken met de Lutherse kerk van Heusden. Ons huis als een thuis voor velen. Een herberg.

Zo is de gemeente verbonden met het dorp. De kerk is het hart van de dorpsgemeenschap. Met onze Bijzondere Diensten en speciale vieringen spelen we daarop in. Maar ook door ons gebouw beschikbaar te stellen voor burgerlijke huwelijken. En natuurlijk het herdenken van 4 mei. Een vitale kleine Protestantse gemeente midden in het hart van Brabant.

 

Dit huis

Dit huis, een herberg onderweg

Voor wie verdwaald in heg en steg

Geen rust, geen ruimte meer kon vinden

Gezegend al wie binnengaat

en hier zijn lasten liggen laat.

 

(uit: “Zingende Gezegend”, van A.F. Troost)