Pastoraat

Pastoraat betekent omzien naar elkaar binnen de gemeente. De kerkenraad zal zoveel mogelijk de voorwaarden hiervoor scheppen. Ons pastoraat gaat uit van een wisselwerking tussen gemeenteleden onderling en pas daarna tussen gemeenteleden en ambtsdragers. Zo kunnen wij pastoraat op maat bieden.

Op verzoek komt ds. Knijff graag op bezoek bij u thuis. Bij ziekte of ziekenhuisopname, kan direct contact gezocht worden met ds. Knijff of iemand van de Kerkenraad (zie onder: Kerkenraad). Door de beperkte aanstelling van ds. Knijff in onze gemeente, wordt in principe niet ongevraagd of ‘automatisch’ bij mensen aangeklopt met de vraag of ze bezoek willen. Dat gebeurt wel bij nieuw ingekomenen. Aan hen wordt gevraagd wordt op welke wijze ze met onze gemeente verbonden willen zijn.

Het pastorale team bestaat uit:  mw. A. (Anneke) van der Giessen en mevrouw T. (Trudy) Molenaar-Braat (Zie onder: Overige Contactpersonen).

Ds. Knijff is telefonisch het best bereikbaar tussen 8.30 en 9.30 uur ’s morgens. Telefoonnummer: 0345-505649 of 06-39365303.