Pastoraat

Pastoraat betekent omzien naar elkaar binnen de gemeente. De kerkenraad zal zoveel mogelijk de voorwaarden hiervoor scheppen. Ons pastoraat gaat uit van een wisselwerking tussen gemeenteleden onderling en pas daarna tussen gemeenteleden en ambtsdragers. Zo kunnen wij pastoraat op maat bieden.

Gedurende de periode dat onze gemeente vacant is, is mw. ds. Wil van Egmond bij ons werkzaam als consulent. Dat betekent dat zij met name de kerkenraad begeleidt in het proces op weg naar beroeping van een nieuwe predikant.

Maar ook bij ziekte of ziekenhuisopname, kan direct met haar contact gezocht worden of met iemand van de Kerkenraad (zie onder: Kerkenraad).

Al tijdens de beperkte aanstelling van onze vorige predikant ds. Knijff, werd in principe niet ongevraagd of ‘automatisch’ bij mensen aangeklopt met de vraag of ze bezoek willen. Dat gebeurt wel bij nieuw ingekomenen. Aan hen wordt gevraagd wordt op welke wijze ze met onze gemeente verbonden willen zijn.

Het pastorale team bestaat uit: mw. Anneke van der Giessen en mw. Trudy Molenaar-Braat (Zie onder: Overige Contactpersonen).

Ds. Wil van Egmond is telefonisch het best bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur ’s morgens of tussen 17.00-18.00 uur ’s middag. Telefoonnummer: 013-2110533 of 06-15533666.