Kerkblad

Het kerkblad “SAMEN” is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeenten van Engelen, Drunen en Vlijmen en verschijnt de komende periode bij wijze van proef in een tweemaandelijkse uitgave van 7 keer per jaar (voorheen 10x). De informatie van twee maanden wordt gebundeld in één uitgave. De uitgaven van september en februari zullen alleen de informatie van betrokken maand bevatten en blijven dus ‘maandblad’.

 

Kerkblad SAMEN

Indien u als lid van onze gemeente de editie digitaal wilt ontvangen, gelieve te mailen naar scriba@kerk-engelen.nl