Een nieuwe predikant!

Op 4 september 2018 heeft de kerkenraad op unaniem advies van de beroepingscommissie een nieuwe predikant aan de gemeente voorgedragen.

Haar naam is ds. Marloes Meijer uit Spijkenisse (PKN De Dorsvloer).

Ds. Meijer is bij acclamatie op de gemeente-avond verkozen en heeft daarna toegezegd het op haar uit te brengen beroep te zullen aanvaarden.

Op 2 december, de eerste zondag van de Advent, zal ds. Meijer haar intrede in Engelen doen.

Nadere gegevens over deze dienst zullen op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

Van harte zien wij uit naar de komst van ds. Marloes Meijer; tegelijkertijd realiseren wij ons dat er nu eerst een tijd van afscheid in de gemeente Spijkenisse zal zijn. De Dorsvloergemeente wensen wij alle goeds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad dankt de beroepingscommissie onder voorzitterschap van Frits Kool en bestaande uit de leden Hansje van den Berg, Harmke Scholing, Jeanine Teulings (secretaris), John Meijer en (namens de kerkenraad) Rogier Izeboud, voor haar toewijding, inzet en resultaat. Onze consulent en interim-predikant mw. ds. Wil van Egmond danken wij voor de begeleiding van het geslaagde beroepingsproces.